Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Back to top

Πράξη εφαρμογής και κτηματολόγιο

Προκειμένου να υποβληθεί ορθά μια δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει τον Τίτλο κτήσης του δικαιώματος του πάνω στο ακίνητο. Τις περισσότερες φορές μάλιστα αυτός ο Τίτλος Κτήσης τυχαίνει να αποτελεί Συμβολαιογραφικό Συμβόλαιο, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στο εκάστοτε αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Ωστόσο πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η περιοχή όπου υφίσταται το ακίνητο να έχει ενταχθεί ταυτόχρονα σε Πράξη Εφαρμογής και επομένως να τίθεται διαφοροποίηση στην έκταση και το μέγεθος του ακινήτου αλλά και αμφισβήτηση περί του ποιος είναι πλέον ο Τίτλος Κτήσης του δικαιώματος.

Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να γνωρίζουμε ότι το ποιος θεωρείται ως Τίτλος Κτήσης του δικαιώματος καθορίζεται από το χρόνος σύνταξης του Συμβολαίου.

Ως εκ τούτου ισχύουν τα εξής:

Α. Συμβόλαιο προγενέστερο της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζουμε ως κύριο Τίτλο κτήσης του δικαιώματος μας επί του ακινήτου την Πράξη Εφαρμογής και συνοδευτικά το Συμβόλαιο.

Β. Συμβόλαιο μεταγενέστερο της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε αυτήν την περίπτωση κύριος Τίτλος κτήσης του δικαιώματος μας εξακολουθεί να αποτελεί το Συμβολαιογραφικό Συμβόλαιο, το οποίο στην ουσία έχει ενσωματώσει την καινούρια κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τη Πράξη Εφαρμογής. Η Πράξη εφαρμογής σε αυτήν την περίπτωση δεν κρίνεται αναγκαίο να προσκομιστεί παρά μόνο επικουρικά.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΕΠΟΜΕΝΟΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ