Back to top

Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού-Μαχητό τεκμήριο και δυνατότητα ανατροπής.

Η δυνατότητα του εργοδότη να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, με σκοπό να αποδείξει ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο το οποίο ο Επιθεωρητής Εργασίας θεώρησε ως μισθωτό του, με συνέπεια να του αποδώσει την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας περί μη αναγραφής του στον πίνακα προσωπικού, αποτυπώνεται σε μία ενδιαφέρουσα απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (υπ’ αριθ. 7609/2019).

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας “ΕΡΓΑΝΗ” τα στοιχεία της επιχείρησής του, τα στοιχεία των απασχολούμενων σε αυτήν μισθωτών, τους όρους απασχόλησής τους και τον πίνακα προσωπικού. Συγχρόνως αρμοδιότητα των Τμημάτων του ΣΕΠΕ αποτελεί η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, της αναγγελία πρόσληψης, του πίνακα προσωπικού, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την επακόλουθη επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

Με τις διατάξεις των άρθρων 20 Ν. 4255/2014 και 4 της ΥΑ Φ.11321/11115/802/2.6.2015 θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ως εργαζόμενος, που δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη, ο οποίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με την άσκηση προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο που τα ελεγκτικά όργανα θεώρησαν ως μισθωτό του (ΣτΕ 2151/2017).

Η γέννηση του συγκεκριμένου τεκμηρίου προϋποθέτει ότι τα ελεγκτικά όργανα αποδεικνύουν την πραγματική βάση του τεκμηρίου, δηλαδή ότι το πρόσωπο βρέθηκε να απασχολείται σε εργασία και συνθήκες από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας (ΣτΕ 3700-1/1998). Με άλλα λόγια, το τεκμήριο δεν απαλλάσσει τα ελεγκτικά όργανα από το να επικαλεστούν, έστω στοιχειωδώς, κάποιες συνθήκες που προσιδιάζουν στην εξαρτημένη εργασία.

Ωστόσο τεκμήριο δεν σημαίνει πλήρης ελευθερία κατά την επιβολή των προστίμων και μεταφορά του όλου του βάρους απόδειξης στον αντίδικο, αλλά επίρριψη του βάρους αμφιβολιών στον εργοδότη. Βέβαια, η αμφιβολία θα πρέπει να εμμένει, ακόμη κι όταν ο δικαστής διατάξει αποδείξεις, γιατί, κατά το ισχύον στη διοικητική δίκη ανακριτικό σύστημα, ο δικαστής δεν μπορεί να στηρίζεται σε τεκμήρια, ούτε να περιμένει την ανταπόδειξη.

Επομένως στο Δελτίο Ελέγχου των ελεγκτικών οργάνων θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία ποιες ακριβώς εργασίες βρέθηκε να εκτελεί κατά τον κρίσιμο χρόνο του ελέγχου και ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία δικαιολογείται η εκτίμηση των ελεγκτικών οργάνων ότι ο προαναφερόμενος απασχολήθηκε στην επιχείρηση ως μισθωτός (ΔιοικΕφΑθ 3850/2018, ΔιοικΠρΑθ 7010/2019, ΔιοικΠρΘεσ 6292/2019).

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ