Back to top

GDPR- Προστασία Δεδομένων εργαζομένων

*Του Ιπποκράτη Κάργα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων πρέπει να πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης και στον χώρο εργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων ως υποκειμένων των δεδομένων πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία από τον εργοδότη ως υπεύθυνο επεξεργασίας για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Οι σκοποί της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστοί στους εργαζομένους και κατανοητοί από αυτούς.

Ο Εργοδότης ως Υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωρίζει ότι πρέπει να λάβει έγγραφη συγκατάθεση του εργαζομένου και η οποία θα διακρίνεται από τη σύμβαση απασχόλησης εργασίας.  

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται εφόσον:

α. είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σχέσεως απασχόλησης (αναγραφή στοιχείων στη σύμβαση εργασίας).

β. είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου εργασίας (αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ).

γ. είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του συμφέροντος του εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδομένων (ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένου).

Ο Εργαζόμενος από την άλλη πλευρά οφείλει να γνωρίζει ότι:

α. είναι σε θέση να απευθυνθεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και να διατυπώσει ερωτήματα, παράπονα ή καταγγελίες σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλησης του

β. είναι σε θέση να αρνηθεί ή και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε ενέργειες πέραν των νόμιμων ή συμβατικών σκοπών.

γ. κάθε φορά που γίνεται συλλογή προσωπικών του δεδομένων οφείλει να έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για το σκοπό και τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας.

δ. δεν επιτρέπεται η επεξεργασία γενετικών του δεδομένων εκτός αν ορίζεται ρητά από ειδική διάταξη νόμου.

Τέλος τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στους συγκεκριμένους σκοπούς που σχετίζονται με τη σχέση απασχόλησης («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Επομένως για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση της απασχόλησης, οι δραστηριότητες του εργοδότη, οι ιδιαίτερες εργασίες και καθήκοντα που ανατίθενται στον εργαζόμενο, ο τρόπος και ο τόπος που παρέχεται η εργασία.

*δικηγόρος, υπεύθυνος γραφείου Νάουσας της δικηγορικής εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ