Back to top

Πότε επιχορηγείται η ανάπτυξη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου

Νέοι κύκλοι αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού εξοπλισμού», έχουν ανοίξει με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την 31η Μαρτίου 2021.

Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για τρίτους αποτελεί δραστηριότητα που ενισχύεται μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Συγκεκριμένα, επιδοτείται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους.

Η αυξανόμενη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου ωθεί ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στην ίδρυση και επέκταση μονάδων 3PL. Οι επιχειρήσεις αυτές αδειοδοτούνται σύμφωνα με το ν.4302/2014, όπως ισχύει. Σύμφωνα με αυτόν: «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις κύριες δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.»

Δραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως: Η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση (consolidation) και ο διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics) ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). Η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρμολόγηση ή οι μικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων (δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες). Προκειμένου οι δευτερεύουσες δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας Εφοδιαστικής, απαιτείται η κατά κύριο λόγο άσκηση μίας τουλάχιστον κύριας δραστηριότητας.

Κρίσιμο στοιχείο για την ενίσχυση δαπανών είναι η εξυπηρέτηση τρίτων και όχι των αναγκών της ίδιας της επιχείρησης. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων. Είναι συνεπώς ένα σύνολο υπηρεσιών που αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε μια τρίτη επιχείρηση η οποία κάνει outsourcing, αναθέτει το κομμάτι της προσωρινής αποθήκευσης και της διανομής των προϊόντων της.

Πολλές φορές η επιχείρηση χονδρικού εμπορίου αναλαμβάνει την τυποποίηση, την ανασυσκευασία και την ετικετοποίηση των εμπορευμάτων. Σύμφωνα με την ανάλυση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τη Στατιστική υπηρεσία, όλες αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν μέρος της δραστηριότητας του χονδρικού εμπορίου χωρίς ωστόσο να  χαρακτηρίζονται μεταποίηση ή υπηρεσίες logistics. Συγκεκριμένα στη στατιστική ταξινόμηση των δραστηριοτήτων αναφέρεται: «Συχνά, οι χονδρέμποροι συγκεντρώνουν, διαλέγουν και διαβαθμίζουν τα αγαθά σε μεγάλες ποσότητες, διαχωρίζουν τα χύδην φορτία, τα συσκευάζουν και τα διανέμουν εκ νέου σε μικρότερες ποσότητες, για παράδειγμα τα φαρμακευτικά προϊόντα, αποθηκεύουν, ψύχουν, παραδίδουν και εγκαθιστούν αγαθά, ασχολούνται με την προώθηση των πωλήσεων για λογαριασμό των πελατών τους, καθώς και με το σχεδιασμό των ετικετών.»Η ανέγερση αποθηκευτικών χώρων από  μια επιχείρηση χονδρικού εμπορίου για την εξυπηρέτηση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητάς της δεν είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση. Οι εμπορικές δραστηριότητες τόσο του χονδρικού όσο και του λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση, ακόμα και αν ενυπάρχουν στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες που προσιδιάζουν στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο επιλέξιμος ΚΑΔ για τον αναπτυξιακό νόμο είναι μόνον ο τεταρτοβάθμιος 52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού προς τρίτους (Logistics), ο οποίος κατ’ εξαίρεση από τον κλάδο αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων, υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν.4399/2016.

Ένα επενδυτικό σχέδιο σε αυτόν τον ΚΑΔ συνήθως περιλαμβάνει δαπάνες συστημάτων αποθήκευσης παλετών καθ’ ύψος ή συστημάτων drive in, λογισμικών συστημάτων logistics και διαχείρισης αποθηκών, ζυγιστικών μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας (περονοφόρα, παλετοφόρα), καθώς και ανέγερσης των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Η εξασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς και διανομής των προϊόντων είναι κομβικής σημασίας, καθώς η απλή παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης του ΚΑΔ 52.10 δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα για τον αναπτυξιακό νόμο.

Αντίθετα, επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δαπάνες για μηχανήματα τυποποίησης και συσκευασίας δεν μπορούν να τεκμηριώσουν από μόνα τους τη συνάφεια με τον επιλέξιμο ΚΑΔ της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους, με αποτέλεσμα να μην εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαιτείται συνεπώς προσοχή στους ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση, στο είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών της και στη σύνθεση των επιμέρους δαπανών της επενδυτικής πρότασης.

Ο δικηγόρος Ανδρέας Μιχαήλος αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των επενδυτών σε διοικητικές αρχές και Διοικητικά δικαστήρια για ζητήματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε προγράμματα ενισχύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ).

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ