Back to top

Πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης

Με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 θεσπίστηκε η υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς, καθώς και πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι πολιτικές αυτές σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4808/2021 είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων ως περιεχόμενο της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή του Κανονισμού Εργασίας ή καταρτίζονται από τον εργοδότη, κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή με το συμβούλιο εργαζομένων και, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, κατόπιν ενημέρωσης των εργαζομένων και ανάρτησης του σχεδίου πολιτικής στον χώρο εργασίας ή γνωστοποίησής του, προκειμένου να λάβει απόψεις.

Ειδικά ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, προβλέπεται να αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού Εργασίας, εφόσον τέτοιος υπάρχει ή υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης τέτοιου.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 4808/2021, κατά το διάστημα μέχρι τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπου εφαρμόζεται, ή μέχρι την κατάρτιση ή τροποποίηση του κανονισμού εργασίας, όπου υπάρχει, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτά οι πολιτικές καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10, η υποχρέωση του εργοδότη εκπληρώνεται με τη θέση σε ισχύ των πολιτικών αυτών με δική του απόφαση που λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, κατόπιν διαβούλευσης με τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους.

Στην υπ’ αριθ. 82063/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το περιεχόμενο των πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, καθώς και σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους.

Αναφορικά με τους Κανονισμούς Εργασίας προσωπικού που καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις αναφερθείσες υποχρεώσεις, οι επιχειρήσεις­ εργοδότες οφείλουν:

i) Εφόσον διαθέτουν ήδη εγκεκριμένο Κανονισμό Εργασίας, να καταθέτουν προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση τροποποίησης του Κανονισμού τους με συνημμένα τα ακόλουθα:

•Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου όπου θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση και θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στην επιχείρηση σωματείο εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων.

•Χρηματικό παράβολο, όπως αυτό προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 2322/19.3.2002 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

•Σχέδιο τροποποίησης Κανονισμού το οποίο θα επιγράφεται «Παράρτημα του Εγκεκριμένου Κανονισμού Εργασίας», το οποίο θα περιλαμβάνει την πολιτική της επιχείρησης για τη βία και παρενόχληση στην εργασία, καθώς και τις πειθαρχικές ρυθμίσεις, με παραπομπή στο πειθαρχικό δίκαιο του εγκεκριμένου Κανονισμού.

•Φωτοαντίγραφο του εγκεκριμένου Κανονισμού.

ii) Εφόσον πρόκειται να καταθέσουν ή έχουν ήδη καταθέσει Κανονισμό Εργασίας, αλλά προς το παρόν εκκρεμεί η έγκρισή του, να υποβάλουν ή να επανυποβάλουν, αντιστοίχως, Σχέδιο Κανονισμού στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η πολιτική της επιχείρησης για την βία και παρενόχληση στην εργασία καθώς και οι αντίστοιχες πειθαρχικές ρυθμίσεις.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ