Back to top

Παράταση της Τηλ-εργασίας μέχρι τις 30.09.2020

Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 30742/1002/28.7.2020 παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α'55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου,

Η ισχύς της ανωτέρω υπ' αριθ.  30742/1002/28.7.2020 ΚΥΑ αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2020.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ