Back to top

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο με αλλαγές στο καθεστώς των υπερωριών και με διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Μεταβολές στο ''καθεστώς'' της διευθέτησης εργασίας, των απολύσεων, τις άδειες, τον συνδικαλισμό και την απασχόληση τις Κυριακές προβλέπει  -μεταξύ άλλων- το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα θα είναι δυνατή σε ατομικό επίπεδο η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αυξάνονται οι υπερωρίες στις 150 ετησίως για όλους τους κλάδους της οικονομίας, αυξάνονται οι άδειες πατρότητας, διευρύνεται η λίστα των εργαζομένων που προστατεύονται από τις απολύσεις, αλλά και οι εξαιρέσεις των κλάδων που μπορούν να λειτουργούν τις Κυριακές.

Εξηγώντας τους λόγους για την κατάθεση του νομοσχεδίου για την ''προστασία της εργασίας'', ο Υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε πως κατά πρώτον, είναι απαρχαιωμένη η εργασιακή νομοθεσία. Είναι 40 ετών, τόνισε. Υπάρχει έλλειψη προσαρμογής στις εξελίξεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. 

Για παράδειγμα, η τηλεργασία μπήκε δυναμικά στον εργασιακό βίο, λόγω πανδημίας. Επίσης, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Κατά δεύτερον, ο Υπουργός Εργασίας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει διαφορετικό ''καθεστώς'' στις υπερωρίες στη βιομηχανία, σε σχέση με τις υπηρεσίες. 

Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία ορισμένων κλάδων τις Κυριακές.

Υπάρχει μη εφαρμογή της διευθέτησης της εργασίας, στην κλίμακα που υπάρχει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Εξάλλου, σημειώνεται έλλειψη ρυθμίσεων για την υγεία και την ασφάλεια ορισμένων κλάδων εργαζομένων (πχ delivery).

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο διέπεται από τρεις αρχές: 

1. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, αλλά ούτε και επιχειρήσεις με εργαζόμενους ''στα κεραμίδια''.

2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας πρέπει να προχωρήσει με τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στα οφέλη της ανάπτυξης.

3. Η νομοθεσία μας προσαρμόζεται σε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Οι παρεμβάσεις

Αναλυτικά το εργασιακό νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη θα προβλέπει τα ακόλουθα :

 

Α. Μέτρα απευθείας στήριξης των εργαζομένων

- Ψηφιακή Κάρτα Εργασία

Το έργο έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

- Επιθεώρηση εργασίας

Συνίσταται η επιθεώρηση εργασίας ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή

- Υγεία και ασφάλιση της εργασίας

- Αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης της εργασίας

Προστίθεται η βία στις συμπεριφορές που τιμωρούνται

- Ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, άδεια πατρότητας 14 ημέρες

- Τηλεργασία

Το νομοσχέδιο προβλέπει δικαίωμα αποσύνδεσης, δηλαδή το δικαίωμα κάθε τηλεργαζόμενου να απέχει από την παροχή εργασίας με τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό και ψηφιακό τρόπο. Οι τηλεργαζόμενοι, επίσης, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

- Εργατοτεχνίτες

Καταργείται η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης.

- Συνεργατικές πλατφόρμες

Θεσπίζεται πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και απασχολούμενων στις συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Β. Μέτρα που απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της εργασίας

- Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή συλλογική σύμβαση, προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής μετά από αίτηση του ίδιου του εργαζομένου.

- Διαλείμματα

Το διάλειμμα θα χορηγείται μετά από 4 ώρες δουλειά αντί για 6 ώρες (15 -30 λεπτά).

- Υπερωρίες

Προβλέπεται αύξηση των υπερωριών σε 150 ετησίως και εξίσωση σε βιομηχανία και λοιπούς κλάδους. Αυξάνεται οι αμοιβές για υπερωρίες για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες (καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο 120% αντί για 80%).

- Κυριακές

Προστίθενται στις εξαιρέσεις που επιτρέπεται ήδη να λειτουργούν 6 επιπλέον κλάδοι.

Επιτρέπονται από άδεια της επιθεώρησης εργασίας :

-εξετάσεις για απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων

-εξωσχολικές δράσεις ιδιωτικών σχολείων

-συντήρηση κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων κλπ.

- Προστασία από τις απολύσεις

Παραμένουν όλες οι υφιστάμενες περιπτώσεις ακυρότητας και διευρύνεται η σχετική λίστα.

- ''Εργάνη ΙΙ''

Προβλέπεται , μεταξύ άλλων, διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων ''Εργάνη'', e-ΕΦΚΑ, Επιθεώρησης Εργασίας και ΟΑΕΔ.

 

Γ. Μέτρα για τη διαφάνεια του συνδικαλισμού

- Mε το νέο πλαίσιο οι συνδικαλιστές θα έχουν το ίδιο πλαίσιο προστασίας με τις εγκύους

- Απαγορεύεται η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα

- Ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία για τους κλάδους κοινής ωφέλειας σε απεργία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ