Back to top

ΕΡΓΑΣΙΑ & Covid 19

Επίκαιρα Εργασιακά Θέματα

Τι προβλέπει η νομοθεσία σήμερα για τον Covid19

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ

Υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εργοδότες και εργαζόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η μείωση του μισθώματος κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου.

Συγκεκριμένα:

- Οι εργοδότες των οποίων η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής είναι δικαιούχοι της μείωσης του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις και υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα τα εξής:

 • την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή.
 • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,
 • τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
 • εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Ταυτόχρονα οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους.

- Οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις των οποίων έχουν χαρακτηριστεί ως κλάδοι πλητόμμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους και υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

 • την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, επειδή ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, βάσει ΚΑΔ, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.
 • τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
 • τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Στις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας, εξαιρουμένων των επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), για τους οποίους προβλέπεται πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.

- Οι εργαζόμενοι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, λόγω προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης από τη δημόσια αρχς θα λάβουν την αποζημίωση των 800€, ενώ θα έχουν και μείωση στο ενοίκιο της κατοικίας τους. Οι ανωτέρω θα πρέπει να δηλώσουν:

 • τον αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)    
 • τα δικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του εργοδότη, την ημερομηνία όπου επήλθε η αναστολή της σύμβασης εργασίας.
 • στοιχεία του εκμισθωτή εφόσον μισθώνουν κατοικία και τη διεύθυνση του μίσθιου (αφορά μόνο εργαζόμενους που η επιχείρηση τους έκλεισε βάσει κρατικής απόφασης).

- Οι  εργαζόμενοι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, η σύμβαση των οποίων έχει ανασταλεί λόγω χρήσης της ειδικής ρύθμισης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει Κ.Α.Δ. θα λάβουν την αποζημίωση των 800€ και οφείλουν να δηλώσουν:

 • τον αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
 • τα δικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του εργοδότη, την ημερομηνία όπου επήλθε η αναστολή της σύμβασης εργασίας.

- Τέλος οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση θα λάβουν κανονικά την αποζημίωση των 800€ και οφείλουν να δηλώσουν:

 • την ημερομηνία όπου επήλθε η λύση της σύμβασης εργασίας
 • τον αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
 • τα δικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του εργοδότη

Προστασία ευπαθών ομάδων

Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, όσοι πάσχουν από καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα), προβλέπεται ειδική άδεια με αποδοχές από τον εργοδότη, εφόσον η επιχείρηση δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία της.

Ειδικά για τις εγκύους συστήνεται η απομάκρυνσή τους από το χώρο εργασίας και εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ΄ οίκον παραμονή.

Η χορήγηση ειδικής άδειας στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είναι υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του εργαζομένου και των τρίτων για ζητήματα υγείας.

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια του κορονοϊού

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησης τους μετά τις 18-03-2020 οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Αντίστοιχα οι εργοδότες που θα ορίσουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης τους ή θα αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους λόγω ότι ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ