Back to top

Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- Δικαίωμα γονέα για πρόσβαση στο προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

  • επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους,
  • αντίγραφο αυτών των δεδομένων τους, και
  • πληροφορίες για την επεξεργασία (σχετικά άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα πρόσβασης επιτρέπει στο υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει γνώση των δεδομένων του και των πληροφοριών για την επεξεργασία για να είναι σε θέση να επαληθεύει τη νομιμότητά της. Το δικαίωμα αυτό δεν χρήζει αιτιολόγησης από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης περιλαμβάνουν τα εξής:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  • τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων,
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,
  • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
  • την άσκηση των δικαιωμάτων,
  • την προέλευση των δεδομένων όταν δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες για τη λογική, τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.

Το ανωτέρω δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την υγεία, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα των ιατρικών αρχείων τους τα οποία περιέχουν πληροφορίες όπως διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και κάθε παρασχεθείσα θεραπεία ή επέμβαση.

Για την ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης αρκεί μια απλή αίτηση του υποκειμένου, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση επίκλησης εννόμου συμφέροντος ή τυχόν προηγούµενη κρίση του υπεύθυνου επεξεργασίας ως προς το αν δικαιολογείται η άσκηση του δικαιώµατος αυτού ή όχι.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με πάγια νομολογία της Αρχής (ΑΠΔ 24/2009, 21, 22 και 53/2010, 130/2013, 18/2018, 4/2020), ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου του (άρ. 128 και 1510 ΑΚ) έχει καταρχήν ως νόμιμος εκπρόσωπός του το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που αναφέρονται στο ανήλικο τέκνο του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από δικαστική απόφαση (πχ. απόφαση που ορίζει ως ασκούντα τη γονική μέριμνα τον άλλο γονέα, απόφαση απαγόρευσης επικοινωνίας με το παιδί κλπ).

Ως εκ τούτου ο γονέας ως ασκών τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου του από κοινού με τον ή την σύζυγό του, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510 και 1513 ΑΚ, 14 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και 15 του ΓΚΠΔ, χωρίς, μάλιστα, να απαιτείται περαιτέρω η συνδρομή στο πρόσωπό του συγκεκριμένου εννόμου συμφέροντος. Τούτο διότι ο γονέας ως ασκών τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου του ταυτίζεται με το υποκείμενο των συγκεκριμένων δεδομένων.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ