Back to top

Δήλωση Κτηματολογίου και Χρησικτησία

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα πάνω σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Στις περιπτώσεις που κατέχει το ακίνητο για μεγάλο διάστημα αλλά δεν έχει στα χέρια του κάποιο συμβόλαιο μπορεί να δηλώσει το ακίνητο  του με τη λεγόμενη χρησικτησία.

Για να δηλωθεί ως αιτία κτήσης του δικαιώματός σας έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβάλετε έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία.

Ειδικότερα υποβάλλονται:

  • Λογαριασμός ΔΕΗ
  • Προσύμφωνα
  • Μισθωτήρια
  • Ε9 παλαιότερων χρόνων
  • Πράξεις αναγνώρισης ορίων ακινήτου
  • Παλαιά τοπογραφικά
  • Βεβαιώσεις Προέδρου Κοινότητας ή Δημάρχου
  • Υποθήκες ή εν γένει βάρη
  • Ένορκες βεβαιώσεις (Συντάσσονται στο Ειρηνοδικείο η σε Συμβολαιογράφο με την παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων)

Σημαντικό είναι από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε ότι μετά την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης την χρησικτησία για ακίνητο, το οποίο έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αλλά υποβάλλεται ένταση με κοινοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ