Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Back to top

Βασικές διατάξεις συνταξιοδότησης

Για τη σύνταξη γήρατος οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

  • η συμπλήρωση ενός ορισμένου ορίου ηλικίας
  • η πραγματοποίηση ενός αριθμού ημερών στην ασφάλιση.

Για πλήρη σύνταξη οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  • 67 ετών  με 6.000 Ημέρες Ασφάλισης - 4.500 Ημέρες Ασφάλισης  ή
  • 62 ετών & 12.000 Ημέρες Ασφάλισης  ή
  • 62 ετών & 4.500 Ημέρες Ασφάλισης (με 3.600 βαρέα). 

Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις κατηγορίες 10.500 Ημέρες Ασφάλισης, 10.000 Ημέρες Ασφάλισης και 5.500 Ημέρες Ασφάλισης  με ανήλικο τέκνο, ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας. Οι ασφαλισμένοι πριν υποβάλλουν την αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να ενημερώνονται για τα όρια ηλικίας που ισχύουν από τον Ασφαλιστικό τους Φορέα και από την υπηρεσία μας.

Για μειωμένη σύνταξη οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  • 62 ετών & 4.500 Ημέρες Ασφάλισης (απαιτούνται τουλάχιστο 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία)
  • Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 ισχύει η ειδική διάταξη των 750 Ημέρες Ασφάλισης τουλάχιστον την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Καταγραφή του συνολικού χρόνου ασφάλισης

Η πρώτη κίνηση που απαιτείται και μάλιστα έγκαιρα είναι η καταγραφή του ακριβή χρόνου ασφάλισης ο οποίος βρίσκετε, ηλεκτρονικά για τα έτη μετά το 2002 και χειρόγραφα πριν το έτος αυτό.

Με την πλήρη καταγραφή των στοιχεία αυτών, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε τον ευνοϊκότερο και ασφαλή δρόμο που θα ακολουθήσουμε.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΕΠΟΜΕΝΟΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ