Back to top

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων- Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπ. Εργασίας, κου Γιάννη Βρούτση σε σχέση με τα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων λόγω κορονοϊού.

Όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας ισχύουν τα εξής:

  • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που παραμένουν κλειστές και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θεωρούνται πληττόμενες και κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών.

Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

  • Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε οριστική ανάκληση των αναστολών.

Οι συμβάσεις των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύνανται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να:

α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,

β. εφαρμόζουν την «Τηλεργασία» ως δυνατότητα διευθέτησης της εργασιακής σχέσης.

γ. κάνουν χρήση του Μηχανισμού "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους που δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί οριστική ανάκληση αυτής.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ