Back to top

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

Κάθε δικηγόρος της ομάδας είναι εξειδικευμένος σε διαφορετικό τομέα του δικαίου και όλοι μαζί αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά υποθέσεις εργατικού – που είναι και η ειδικότητά μας - αστικού, εμπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου, αλλά και τις νομικές προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας, του GDPR και της διαμεσολάβησης.
Οι υποθέσεις σας απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση και διεπιστημονική σύμπραξη από επαγγελματίες που πλαισιώνουν τους δικηγόρους της ομάδας μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ολοκληρωμένα και με υπευθυνότητα κάθε ζήτημα που σας απασχολεί.

Η ΟΜΑΔΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Απαιτητική εξειδίκευση που καλύπτει, μεταξύ άλλων, συμβάσεις της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας. Η πολυετής δικαστηριακή πρακτική του συνεργάτη μας καλύπτει με ευαισθησία και διακριτικότητα ζητήματα:

  • οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, δικαστικής συμπαράστασης, αναγνώρισης πατρότητας, υιοθεσίας, εξωσωματικής γονιμοποίησης και βιοηθικής
  • υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου και κτηματολογίου, προκειμένου να προστατεύσετε την ακίνητη περιουσία σας και να αποκτήσετε με ασφάλεια και ταχύτητα νέα ακίνητα
  • μισθώσεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, συμβάσεις πώλησης, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και έργου
  • αδικοπραξίες που σας προστατεύουν από την προσβολή της προσωπικότητας , της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας
  • προστασία καταναλωτή
  • ειδική πρόνοια επιδεικνύουμε σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων και ιατρικής αμέλειας, όπου αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας αμειβόμενοι με το αποτέλεσμα

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ποινική διάσταση όλων των αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων, αλλά και αμιγώς ποινικές υποθέσεις από τα αρχικά στάδια της ποινικής προδικασίας μέχρι την παράσταση στα δικαστικά συμβούλια, στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ποινικά ακροατήρια και τον Άρειο Πάγο καλύπτονται από σταθερό συνεργάτη ποινικολόγο με το κύρος της επιστημονικής επάρκειας, της άριστης φήμης και της εντιμότητας που απαιτείται.

Η ΟΜΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι διαφορές του πολίτη και των εταιρειών με το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις ελεγκτικές ανεξάρτητες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών και του ΕΦΚΑ σε σύνθετες υποθέσεις φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου και τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές αντιμετωπίζονται με ταχύτητα, επάρκεια και τεκμηρίωση, ενώ διακρινόμαστε για πολυετή πείρα και αποτελεσματικότητα σε υποθέσεις συλλογικών αγωγών που αφορούν τις διεκδικήσεις μισθολογικών και συνταξιοδοτικών παροχών εκπροσωπώντας συνδικαλιστικά σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων αμειβόμενοι με το αποτέλεσμα.

Η ΟΜΑΔΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Στις υποθέσεις αστικού δικαίου που απαιτούν τη σύμπραξη συμβολαιογράφου, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων, εμπράγματες διαφορές, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, συναινετικά διαζύγια, σύμφωνα συμβίωσης παρέχουμε άμεση υποστήριξη με σταθερό συνεργάτη συμβολαιογράφο της ομάδας μας που σε σύμπραξη με τον υπεύθυνο δικηγόρο της υπόθεσης δίνει τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες λύσεις.

Η ΟΜΑΔΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ειδικά για τις υποθέσεις που αφορούν ακίνητα, απαλλοτριώσεις εκτιμήσεις εμπορικής αξίας, δασικές προστατευόμενες εκτάσεις διατηρούμε σταθερές συνεργασίες με μηχανικούς και πραγματογνώμονες.

Η ΟΜΑΔΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Στις σύνθετες υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μετατροπή νομικής μορφής, συγχωνεύσεις, αλλά και στις δυσκολίες της πτώχευσης ,της αφερεγγυότητας και του τραπεζικού υπερδανεισμού συνδυάζουμε τη νομική γνώση με τη συνδρομή λογιστικών υπηρεσιών σταθερού συνεργάτη της ομάδας μας.

Η ΟΜΑΔΑ

GDPR ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με την απαραίτητη εμβάθυνση στα ζητήματα προσωπικών δεδομένων (GDPR), εξειδικευμένος συνεργάτης μας με τη σύμπραξη μηχανικού πληροφοριακών συστημάτων και πιστοποιημένων DPO συμβουλεύει τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους κοινωφελείς οργανισμούς σε ζητήματα εναρμόνισης με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε ειδικά θέματα που αφορούν τα e shops, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις ψηφιακές πλατφόρμες και την προώθηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η εξειδικευμένη γνώση της εργατικής νομοθεσίας συνδυάζεται με τις προστατευτικές διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να συνεργάζονται με ασφάλεια σε καθεστώς τηλεργασίας και εξ αποστάσεως απασχόλησης, ενώ εξασφαλίζουμε τη σύννομη λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και γεωγραφικού εντοπισμού με σεβασμό στις κατευθυντήριες αρχές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση των εταιρειών και των εργαζομένων σε περιπτώσεις ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Η ΟΜΑΔΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Βασικό μέλος της ομάδας μας, διασφαλίζει τη συνεχή μεταξύ μας επικοινωνία, ώστε να γνωρίζετε κάθε βήμα της υπόθεσης, ενώ παράλληλα βοηθά στον συντονισμό όλων των συνεργατών του γραφείου.